Loading...

Normeringen Inka Workwear safety promotion

Home / Normeringen

Het is de werkgever die er in de eerste plaats verantwoordelijk voor is dat de juiste PBM's worden gebruikt tijdens de werkuren. Hieronder vindt u per PBM categorie de nodige informatie omtrent de wetgeving.

Op die manier blijft u steeds op de hoogte en zorgt u ervoor dat er in de meest optimale omstandigheden kan gewerkt worden.

Arm- en handbescherming

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn.

Meer informatie

Bedrijfskleding

Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden.

Meer informatie

Gehoorbescherming

Wanneer is geluid schadelijk? De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag.

Meer informatie

Ademhalingsbescherming

Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing.

Meer informatie

Been- en voetbescherming

Om de juiste veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet geïnventariseerd worden aan welke eisen van doelmatigheid, veiligheid en pasvorm ze dienen te voldoen.

Meer informatie

Hoofdbescherming

Het dragen van een veiligheidshelm is niet gebonden aan bepaalde beroepen, maar afhankelijk van de risico’s op de arbeidsplaats.

Meer informatie

Oog- en gelaatsbescherming

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste maar ook tot onze meest kwetsbare zintuigen. Niet voor niets is daardoor de veiligheidsbril één van de meest van toepassing zijnde persoonlijk beschermingsmiddel.

Meer informatie